មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន

យើងអាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមអ៊ិនធឺរណែតដូចជា DHL ឬ FedEx ឬ TNT ឬ UPS ឬ EMS / Air Mail សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូន។

ពេលវេលាដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវការ ២-៣ ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសភាគច្រើននៅលើពិភពលោកសម្រាប់ DHL / UPS / FEDEX / TNT ។

យើងផ្តល់ជូនការដឹកជញ្ជូនដោយឥតគិតថ្លៃដោយ DHL ឬ FedEx ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញមានចំនួនច្រើនជាង ១០០០,០០ ដុល្លារ។